Aanmelden en toelating

Met het advies van de basisschool vmbo-gemengde leerweg of vmbo-theoretische leerweg, kun jij naar Calvijn Juliana. Leerlingen met een kader/gemengd advies zijn ook welkom, maar pas na overleg met de basisschool. 

Met alle aangemelde leerlingen voeren wij eerst een kennismakingsgesprek. Daarin bekijken we of wij de juiste school voor jou zijn. 

Op Calvijn Juliana zitten ook leerlingen die door leerachterstanden extra begeleiding (leerweg ondersteunend onderwijs ofwel lwoo) nodig hebben. Wij kunnen jou alleen begeleiden als wij de zorg die jij nodig hebt ook op onze school aanbieden. 

Voor ouders: 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019 verloopt conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

1) Leerlingen waarvan bij aanmelding  een broer of zus leerling is van Calvijn Juliana.

2) Leerlingen die zich aanmelden met een LWOO indicatie of een andere ondersteuningsbehoefte waarvan de aanmelding loopt via het zorgteam. Dit betreft maximaal 10 van de 108 beschikbare plaatsen.

Als u het definitieve adviesgesprek met de groepsleerkracht heeft gevoerd en u het aanmeldingsformulier met de “unieke code “ heeft  ontvangen, kunt u vanaf maandag 5 maart 2018 met dit formulier naar school komen om bij mevr. Bierenbroodspot of mevr. Breur een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zullen plaats vinden tussen dinsdag 6 maart en vrijdag 16 maart.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een kennismakingsgesprek en het adviesformulier bij ons is ingeleverd, kijken wij of uw kind toegelaten kan worden op Calvijn Juliana. Tevens is dit de bevestiging van aanmelding. Het aanmeldnummer staat vermeld op de afsprakenkaart. 

Indien nodig nemen wij contact op met de basisschool. Mocht uw kind niet toelaatbaar zijn op basis van de onderwijskundige gegevens laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

Uiterlijk 29 maart zullen zowel u (de ouders / verzorgers) als de basisschool worden geïnformeerd over het genomen plaatsingsbesluit. Aansluitend aan de aanmeldingsperiode zullen wij met de basisschool een afspraak maken voor de warme overdracht.

Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met mevr. Breur: t.h.breur@calvijn.nl of 010-4290955