Excellente school

Wij vinden onze school bijzonder, maar zijn daarin niet alleen. De Onderwijsinspectie heeft onze school al drie keer tot ‘excellent’ bestempeld. 

Dat betekent dat wij tot de tien procent beste scholen van Nederland behoren.