Extra vakken

Leerlingen krijgen vanaf het eerste jaar extra les in Nederlands en wiskunde/rekenen.

Samen met de huiswerkuren, onze intensieve leerlingbegeleiding en de nauwe samenwerking tussen ouders en school hebben wij al jaren een slagingspercentage van boven de 90 procent.