Over Juliana

1 2 3 4
Een kleine, veilige school

Calvijn Juliana is een kleine school met ongeveer 400 leerlingen. Dat betekent dat iedereen elkaar kent.

1 2 3 4
Thuis geen huiswerk

Leerlingen op het Calvijn Juliana maken thuis geen huiswerk.

1 2 3 4
Laptops voor leerlingen

Leerlingen gebruiken bij het leer- en maakwerk afwisselend boeken en laptops. Iedere leerling krijgt bij ons een eigen laptop.

1 2 3 4
Excellente school

Wij horen tot de tien procent beste scholen van Nederland.

Excellent (t)huiswerkvrij onderwijs

Calvijn Juliana is een kleine school met ongeveer 400 leerlingen. Dat betekent dat iedereen elkaar kent. Orde en regels zijn belangrijk, maar plezier maken ook. Een goede sfeer is de basis voor goede resultaten, denken wij. Op Calvijn Juliana halen leerlingen een vmbo-diploma voor de theoretische of gemengde leerweg.

Op onze school zitten ook leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning (lwoo) nodig hebben.

Wij vinden begeleiding en aandacht voor leerlingen heel belangrijk. Daarom komt de mentor in het eerste jaar op huisbezoek. De mentor helpt leerlingen met het schoolwerk en onderhoudt contact met de ouders.

Leerlingen krijgen vanaf het eerste jaar extra les in Nederlands en wiskunde/rekenen. Samen met de huiswerkuren, onze intensieve leerlingbegeleiding en de nauwe samenwerking tussen ouders en school hebben wij al jaren een slagingspercentage van boven de 90 procent.