Zorg en begeleiding

Calvijn Juliana heeft een aantal protocollen om de juiste zorg en begeleiding aan leerlingen te bieden.

Naast de begeleiding van vakdocenten en mentoren kunnen we leerlingen ook laten begeleiden door iemand uit het zorgteam van de vestiging. Mentoren en/of vakdocenten melden leerlingen, die in hun ogen extra zorg nodig hebben, aan bij het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de counselor en de schoolmaatschappelijkwerker.

Hieronder vindt u de protocollen.

Pestprotocol 2016

Protocol Social Media

Ondersteuningsplan 2015

Overstappen Binnen De School